LATIJN

Latijn.JPG
Imperfectum - oefening 4

Vul de gaten in. Druk dan op CONTROLEER om uw antwoorden te controleren. Je kan ook op de [?]-knop drukken om de vertaling van de infinitief te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je die vraagt!

Vertaal volgende werkwoordsvormen.

admittebatur :
claudebam :
curabatis :
dernebant :
videbamini :
discebas :
gerebantur :
veniebat :
iaciebamur :
patiebar :
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be