LATIJN

Latijn.JPG
Imperfectum - oefening 3

Vul de gaten in. Druk dan op CONTROLEER om uw antwoorden na te kijken. Je kan ook op de [?]-knop drukken om de vertaling van de infinitief te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je die vraagt!
Zet de onderstaande presensvormen om in imperfecta met behoud van vorm, persoon en getal.

capiunt :
pono :
incolit :
cogeris :
servor :
augetis :
mittuntur :
caperis :
do :
audimur :

Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be