LATIJN

Latijn.JPG
Imperfectum - oefening 2

Vul de gaten in. Druk dan op CONTROLEER om uw antwoorden na te kijken.
Zet de actieve vormen om in passieve en omgekeerd.

crescebantur :
capiebam :
parebat :
rogabamini :
veniebaris :
putabar :
tenebant :
repellebamus :
accendebatur :
conspiciebatis :
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be