LATIJN

Latijn.JPG
Imperfectum - oefening 1

Vul de gaten in. Druk dan op CONTROLEER om uw antwoorden na te kijken. Je kan ook op de [?]-knop drukken om de vertaling van de infinitief te krijgen. Let wel: je verliest punten, wanneer je die vraagt!

Geef de imperfectum in de gevraagde vorm van de opgegeven werkwoorden.

mutare : A, 3 e :
tegere : P, 2 mv :
videre : A, 1 mv :
dividere : A, 2 e :
accipere : P, 1 e :
convenire : A, 3 mv :
facere : P, 3 mv :
mittere: P, 1 mv :
superare: A, 1 e :
docere: P, 2 e :
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be