RECHT

recht.JPG
Indeling van het recht

Het recht kan onderverdeeld worden in verschillende rechtstakken.
Zoek de juiste benaming voor de volgende rechtstakken:
Deze rechtstak regelt de verhoudingen tussen de burgers van een land onderling.
Deze rechtstak maakt deel uit van het privaat recht en regelt de rechtsverhoudingen tussen de burgers onderling.
Deze rechtstak maakt deel uit van het privaat recht en regelt de verhoudingen tussen de werkgever en de werknemer door wetten op de arbeidsovereenkomsten en wetten omtrent de arbeidsreglementering.
Deze rechtstak maakt deel uit van het privaat recht en is van toepassing op de handelaars en de daden van koophandel.
Deze rechtstak maakt deel uit van het privaat recht en is een bundeling van diverse wetten die het beroepsleven van de handelaar en de ambachtsman reglementeren.
Deze rechtstak regelt de verhoudingen tussen de burgers van een land enerzijds en de overheid anderzijds.
Deze rechtstak maakt deel uit van het publiek recht en regelt de grondbeginselen van de staatsstructuur, de inrichting en de werking van de drie staatsmachten (wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht) en waarborgt de grondrechten en plichten van de burgers.
Deze rechtstak maakt deel uit van het publiek recht en regelt de organisatie van de sociale zekerheid en de relaties met de begunstigden in geval van ziekte, werkloosheid,...
Deze rechtstak maakt deel uit van het publiek recht en omvat de verschillende soorten belastingen en de wijzen waarop de inkomsten worden aangegeven en belast.
Deze rechtstak maakt deel uit van het publiek recht en bepaalt de straffen in geval van overtredingen van de wetgeving.
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be