BEWERKINGEN

plusmin.JPG
Optellen van natuurlijke getallen en kommagetallen (3)

Los de volgende oefeningen op.
Opgelet! Vergeet de komma (,) niet in te vullen!
Druk op CONTROLEER om jouw antwoord na te kijken.
Oefening 1
36,427
24853,17
296
+94,358
=

Oefening 2
83,3
53698,73
+637,853
=

Oefening 3
28,8
3576,77
+23165,787
=

Oefening 4
3578
1006,7
69,635
362,8
+78,99
=

Oefening 5 ballet.gif
9754
28586
69,551
3,6
+276,169
=

Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be