BEWERKINGEN

plusmin.JPG
Aftrekken van natuurlijke getallen en kommagetallen

Los de volgende oefeningen op.
Opgelet! Vergeet de komma (,) niet in te vullen!
Druk op CONTROLEER om jouw antwoord na te kijken.
Oefening 1
23861
-7937
=

Oefening 2
35749
-87,48
=

Oefening 3
687,58
-48,112
=

Oefening 4
100000
-36,189
=

Oefening 5
839585,4
-6953,789
=
zeepaard.gif

Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be