PROBLEMEN OPLOSSEN

vraagteken.GIF
Codegetal.

Lees aandachtig het probleem. Scheid de belangrijke gegevens af van de onnodige gegevens.
Duid het correcte antwoord aan.

 
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be