WO - TIJD

WOTijd.JPG
Nieuwe tijd: de bevolking na 1500

Tot welk deel van de piramide behoren de volgende mensen.
Vul een cijfer van 1 tot 8 in.
Vanaf de 15de eeuw herenigden machtige vorsten het door leenheerlijkheden verbrokkelde West-Europa. Dat leidde tot veel oorlogen.Onze gewesten werden achtereenvolgens geregeerd door de Bourgondiërs, de Habsburgers, de Spanjaarden en de Oostenrijkers. Het verschil tussen arm en rijk werd zowel in de stad als op het platteland ontzettend groot. De vorst was alleenheerser! De bevolking werd ingedeeld in 3 standen. Tot de 18de eeuw geloofde men dat God de standen had gemaakt.

De eerste stand, de geestelijken, moesten voor de mensen bidden.

De tweede stand, de adel, moest met wapens de mensen beschermen.

De derde stand moest met zijn arbeid de beide andere standen onderhouden.

piramide.jpg
Tot welke deel van de piramide behoren de volgende mensen:
herenboeren
rijke kooplieden
landarbeiders
mensen die in dienst van anderen werkten
edelen
pachters
advocaten en bankiers
geestelijken
schrijvers
koning
ambachtslieden
winkeliers
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be