WO - Ruimte

ruimte.JPG
De wereld in vakjes

Vul in.
Keuze uit: meridianen - noordelijk halfrond - nulmeridiaan -
evenaar - parallelcirkels - westelijk halfrond - zuidelijk halfrond -
meridiaan van Greenwich - oostelijk halfrond - breedtecirkels

Alles ingevuld? Druk dan op CONTROLEER.
De aarde is een bol, dat wist je al. Om op die bol een plaats te kunnen bepalen, werd ze verdeeld in allemaal vakjes.
Voor die verdeling hebben geografen volgende afspraken gemaakt:

We verdelen de wereldbol in twee even grote delen (horizontaal)

Blue_x.gifde bovenste helft noemen we het en het onderste deel het .
Blue_x.gifde verdeellijn nomen we de .

Ieder halfrond verdelen we nu ook in twee grote dleen (verticaal):

Blue_x.giflinks van de lijn noemen we het deel en rechts ervan het .
Blue_x.gifdie verdeellijn noemen we de of de .

Wat deden de geografen nog meer om de ligging van de plaatsen nog nauwkeuriger te bepalen?

Blue_x.gifde cirkels evenwijdig met de evenaar: of
Blue_x.gifbogen loodrecht op de evenaar van noord- tot zuidpool: de

aarde37.gif
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be