TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Zegswijzen

Verbind deze zegswijzen met hun juiste betekenis.
Druk daarna op CONTROLEER om jouw antwoorden na te kijken.
Iemand om de tuin leiden
Van de hak op de tak springen
Oude koeien uit de sloot halen.
Door de mand vallen.
In de penarie zitten.
Iets in je schild voeren.
In zak en as zitten.
De boot afhouden.
Op hete kolen zitten.
Lont ruiken.
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be