LEZEN

taal.JPG
Begrijpend lezen: "Het klimaat # het weer! (2)

Lees aandachtig de tekst en los de vragen op.

Het klimaat # het weer!
Het weer,dat is het weer van vandaag.
Het klimaat, dat is de samenvatting van het weer over een lange periode.
Het klimaat van een streek wordt bepaald door verscheidene factoren : temperatuur, neerslag, wind, … Als je al die gegevens bijhoudt over een lange tijd, kun je gemiddelden berekenen. En daaruit leid je het klimaat van een streek af.

Elementen van een klimaat:
de temperatuur: Dat is één van de voornaamste elementen. De temperatuur wordt gemeten met een thermometer en uitgedrukt in graden Celsius (°C). Om een gemiddelde maandtemperatuur te krijgen, meet men de hele maand lang de temperatuur. Om het uur, dag en nacht. Daar maakt men een gemiddelde van. Dat doet men 30 jaar lang. Vervolgens maakt men een gemiddelde van bijvoorbeeld 30 junimaanden.
de neerslag: Dat is het water dat uit de lucht valt, in al zijn vormen: regen, sneeuw, hagel, mist. De hoeveelheid wordt gemeten met een pluviometer en uitgedrukt in millimeter of in liter per vierkante meter (l/m²) .
de wind: De windsnelheid wordt gemeten met een anemometer of windmeter en wordt uitgedrukt in meter per seconde (m/sec) . Dankzij een windwijzer weet men ook uit welke richting die wind komt. Het soort wind dat het vaakst voorkomt, wordt meegeteld in de berekening van het gemiddelde.
de ligging: Het klimaat is ook afhankelijk van de ligging van de streek.
• Dicht bij de evenaar of in de richting van de polen.
• Dicht bij de zee of in het binnenland. De zee warmt traag op en koelt ook traag af. Daardoor beïnvloedt ze het klimaat van een streek.
• Vlakte of bergachtig : hoe hoger een streek ligt, hoe lager de temperatuur.
neerslag.gifterm1.gifwereldbol.gifwind.gif

Inhoudsvragen:
A. Geef 4 faktoren die het klimaat bepalen:- de
- de
- de
- de

B. Hoe wordt de T° bij ons uitgedrukt? Bij ons wordt de T° uitgedrukt in .

C. Waarmee meet men de temperatuur? De temperatuur meet men met een .

D. Hoe wordt de neerslag uitgedrukt? Neerslag wordt uitgedrukt in of .

E. Hoe wordt de sterkte van de wind uitgedrukt? De sterkte van de wind wordt uitgedrukt in .

F. Geef een andere naam voor de volgende meettoestellen:- regenmeter =
- windmeter =


G. De windrichting wordt vastgesteld door een .
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be