PROBLEMEN OPLOSSEN

vraagteken.GIF
Leeftijd

Lees en los op.
Druk op CONTROLEER om jouw antwoord na te kijken.
Tibo is 9 jaar. Zijn moeder is 4 maal zo oud en zijn oma is 7 maal zo oud.
Hoe oud zijn moeder en oma als Tibo twee keer zo oud is als nu?

Moeder is dan jaar oud. Oma is dan jaar oud.

Hulp nodig? Volg deze stapjes:

Stap 1: Bereken de leeftijd van moeder en oma op dit moment:
Tibo = 9 jaar
Moeder is vier maal ouder = 9 x 4 = jaar
Oma is zeven maal ouder = 9 x 7 = jaar

Stap 2: Bereken nu hoeveel jaren we verder zijn als Tibo twee keer zo oud is als nu.
9 jaar x 2 = 18 jaar. We zijn dus jaar verder.
zoonmoeder.gif

Stap 3: Bereken nu hoe oud moeder en oma dan zullen zijn.
Leeftijd moeder nu is jaar + jaar verder = jaar
Leeftijd oma nu is jaar + jaar verder = jaar
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be