WO - TIJD

WOTijd.JPG
Historische tijd: de bevolking in het Romeinse Rijk

Tot welk deel van de piramide behoren de volgende mensen. Vul in.
Vanaf 31 v.Chr. werd het Romeinse Rijk een keizerrijk. De keizer was een alleenheerser. Zijn belangrijkste helpers, legeraanvoerders en bestuurders van verre gebieden, koos hij uit zijn senatoren. Senatoren kwamen uit de oudste, rijkste en voornaamste families van Rome. Zij waren meestal grootgrondbezitters.
De kooplieden waren even rijk maar kwamen vaak niet uit belangrijke families en stonden daarom een trapje lager in aanzien. Ze verdienden veel geld aan hun handel in het hele rijk of ze verhuurden huizen in de grote steden.
In de middenklasse hadden de beeldhouwers, goudsmeden, advocaten en artsen het ook vrij goed. De andere bestonden uit eenvoudigere mensen: kleine boeren, ambachtslieden en herbergiers.
Het proletariaat was het grootste deel van de bevolking. Zij waren zeer arm, hadden meestal geen werk. Wie werk had kreeg een zeer laag loon, nauwelijks genoeg om te overleven.
En dan waren er nog de slaven: gevangengenomen soldaten, vrouwen en zelfs kinderen uit vijandige gebieden. Zij werkten in huishoudens, steengroeven, mijnen, landbouw, roeiers in galeien,...
piramide.jpg
Tot welk deel van de piramide behoren de volgende mensen:
winkeliers
proletariaat
ambachtslieden
kleine boeren
goudsmeden
kooplieden
senatoren
slaven
herbergiers
beeldhouwers
grootgrondbezitters
keizer
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be