WO - TIJD

WOTijd.JPG
Historische tijd: de bevolking in het wereldrijk Egypte

Tot welk deel van de piramide behoren de volgende mensen. Vul in.
Het wereldrijk Egypte werd bestuurd door een koning, de farao. Hij was oppermachtig. Andere belangrijke mensen waren de hogepriester, de legerleiders en de ambtenaren zoals schrijvers en belastingophalers. Het gewone volk bestond uit soldaten, kooplieden, ambachtslieden en boeren. Helemaal onderaan bevonden zich de slaven, mensen zonder vrijheid.
piramide.jpg
Tot welk deel van de piramide behoren de volgende mensen. Vul de stand in (A, B, C,...) en het cijfer van de afbeelding (1, 2, 3,...)
standafbeelding
Slaven
Ambtenaren
Farao
Kooplieden
Hogepriesters
Boeren
Soldaten
Legerleiders
Ambachtslieden
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be