WO - Natuur

WOnatuur.JPG
Delen van het oor

Geef de correcte naam van de gevraagde delen van het oor.
Kies uit: oorschelp - aambeeld - schedel - stijgbeugel - gehoorgang - labyrinth - gehoorzenuw - buis van Eustachius - hamer - ovaal venster - slakkenhuis - trommelvlies
oor.jpg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be