WO - Tijd

WOTijd.JPG
Invuloefening

Lees aandachtig de zinnen en vul het juiste woord in.
Kies uit: 366 - kalenderjaar - semester - 365 - schooljaar - trimester - schrikkeljaar
Een start op 1 september en eindigt op 30 juni.

Een begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Een gewoon jaar telt dagen.

Om de 4 jaar is er een en telt het jaar dagen.

Een duurt 6 maanden. Een duurt 3 maanden.
kalender.gif
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be