TAALBESCHOUWING

taal.JPG
Verleden tijd / Tegenwoordige tijd

Vul de tabel aan.
Klaar? Druk op CONTROLEER om jouw antwoorden na te kijken.
zanger.gif
VROEGERVROEGERNUNUNU
ZINGENik zongwij ik jij wij zingen
KOMENik kwamwij ik jij komtwij
LOGERENik wij ik logeerjij wij
ROEPENik wij ik jij wij roepen
ZEGGENik wij ik hij wij
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be