WO - Tijd

WOTijd.JPG
De tijd: digitaal

Schrijf de tijd op digitale wijze achter de zin.
Voorbeeld: Elke morgen eet ik om acht uur een appel. 08:00 uur

Alles ingevuld? Druk dan op CONTROLEER.
klok.jpg
Ik sta elke morgen om kwart over 7 op. uur
Om tien voor acht fiets ik naar mijn werk. uur
De koffiepauze is om tien voor half elf. uur
Na de lunch begint het werk weer om 1 uur. uur
Om half vijf ga ik naar huis. uur
Wij eten 's avonds om kwart voor zes. uur
Om kwart voor elf ga ik meestal naar bed. uur
Ik luister dan nog muziek tot half twaalf. uur
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be