WO - NATUUR

WOnatuur.JPG
Delen van een boom

Ken je de delen van een boom?
Schrijf achter elk nummer de juiste benaming.
Kies uit: twijg - stam - wortels - takken - bladeren
Boom_nummer.jpg
1.
2.
3.
4.
5.
Scholengroep Rivierenland
Lindestraat 123A
2880 BORNEM
E-mail: info@openleerhuis.be